seda-altug

Seda Altuğ

Öğretim Görevlisi @ Boğaziçi Üniversitesi

Seda Altuğ lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin ATA  Bölümünde yaptı. Yüksek lisans tezi “Between colonial and national dominations: Antioch under the French mandate (1920-1939)” [Sömürgeci ve milliyetçi tahakkümler arasında: Fransız mandası döneminde Antakya (1920-1939)] adlı çalışmasıdır. Altuğ Utrecht Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi ” Sectarianism in the Syrian Jazira: Community, land and violence in the memories of World War I and the French mandate (1915- 1939) (Suriye Cezire’sinde Mezhepçilik: 1. Dünya Savaşı ve Fransız mandası dönemi hatıralarında cemaat, toprak ve şiddet (1915-1939) adını taşımaktadır. Seda Altuğ şu anda Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.  Araştırma alanları Fransız Suriyesi’ndeki devlet-toplum ilişkileri, azınlıklar, sınır, imparatorluk konularını içermektedir.

Follow by Email
Facebook
Google+
http://icrconference.org/index.php/speaker/seda-altug/">
LinkedIn